<kbd id="p29wxkwl"></kbd><address id="fwu5bm95"><style id="ywg6jt3t"></style></address><button id="2ehy1t51"></button>

     格雷戈里·克莱默博士

     • 助理教授
     • 职业教育发展研究院部门
     • 博士,立博官网密尔沃基分校,2012
     • 电子邮件: cramerg@uwp.edu
     Gregory Cramer

     专业领域

     • 双语教育
     • 英语作为第二语言
     • 移民和无证学生在K-12教育
     • 公民与公民教育
     • 双语方法基于文档的学习

     教学兴趣

     双语教学,第二语言习得,英语作为第二语言,双语社会研究教育,移民和第二语言的学生在美国公立学校

     研究兴趣

     无证学生在公立K-12学校和高等教育;公民教育对无证学生;为第二语言的学生绘图小说;历史思维和第二语言的学生

     咨询利益

     EDU 100 - ELC SEMINAR & PRE-CLINICAL I
     EDU 210 - 探索教育公平
     EDU 225 - FOUNDATIONS OF ESL & BILINGUAL
     EDU 235 - 家庭,学校和文化
     EDU 300 - SEM/PRACT I:LEARNER & LEARNING
     EDU 304 - CONTEXT&CULTR LRNG ENVIRONMNTS
     EDU 314 - 学习的评估
     EDU 325 - 介绍到第二语言acquistn
     EDU 335 - ESL方法
     EDU 399 - 独立研究
     EDU 402 - INSTRUCTIONL MODELS&STRATEGIES
     EDU 414 - 文化相关的教学法
     EDU 425 - 居住(学生教学)
     EDU 430 - 利用高科技搞ACTN RSCH
     EDU 430 - USNG ACTN Rsrch到Imprv INSTN
     EDU 435 - 介绍到第二语言instrucn
     EDU 436 - 识字mthds第二郎clsrm
     EDU 441 - 教学ESL mthds / materls
     EDU 444 - Tchg dvlpmtl SOC性病,的DRG K-9
     EDU 444 - TCHG DVLPMTL SOC STDS-ELM&MDL
     EDU 446 - 评估第二郎classrm
     EDU 499 - 独立研究报告
     滚动到顶部

       <kbd id="gysxoh0o"></kbd><address id="sifr16xz"><style id="f072t3pj"></style></address><button id="rhqj8b07"></button>